Corrosie / verwering

Corrosie en verwering zijn beide grote posten in algehele productie kosten. Globaal gaat iedere seconde ongeveer 5 ton staal verloren door corrosie. Corrosie is hiermee wereldwijd een grote kostenpost die veel invloed uitoefent op beleidvoering maar ook veel druk uitoefent op het milieu. Ongeveer 30% van het €17,5 miljard hoge prijskaartje kan worden voorkomen door eenvoudig corrosie onderzoek. Verzekeringskosten en buitenbedrijf tijd van ...

Corrosie en verwering zijn beide grote posten in algehele productie kosten. Globaal gaat iedere seconde ongeveer 5 ton staal verloren door corrosie. Corrosie is hiermee wereldwijd een grote kostenpost die veel invloed uitoefent op beleidvoering maar ook veel druk uitoefent op het milieu. Ongeveer 30% van het €17,5 miljard hoge prijskaartje kan worden voorkomen door eenvoudig corrosie onderzoek. Verzekeringskosten en buitenbedrijf tijd van installaties zijn bijkomende kosten die dankzij ook onderzoek kunnen worden gereduceerd.
Corrosie en verwering
Corrosie en verwering zijn twee verschillende uitingen van verschillende omgevingsinvloeden. Daar waar corrosie veelal verwijst naar de degradatie van het metalen substraat of de delaminatie van coating, verwijst verwering veelal naar de oppervlakkige degradatie van de coating.

Corrosie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vocht, een oxidator en een katalysator. Deze katalysator kan bijvoorbeeld Chloride of sulfaat aanslag of elektrische spanning zijn. Er zijn vele vormen van corrosie allen met hun eigen achtergrond en uiterlijk. Enkele voorbeelden zijn uniforme-, spanning-, put- en bimetaal-corrosie.

Verwering heeft andere oorzaken. Het effect van verwering is ook minder gerelateerd aan structureel falen van een object maar primair op visuele afwijkingen. Een sportwagen die enkel glanst gedurende de eerste maand en vervolgens zijn glans en kleur verliest. UV licht, het uitlogen van pigmenten en destabilisatie door temperatuur zijn enkele voorbeelden. Verwering manifesteert zich door het veroorzaken van deze visuele afwijkingen. Wanneer het bindmiddel degradeert, komen de veelal kleinere pigmentdelen los en verliest de coating daardoor kleur en glans.
Type Corrosie testen
Wanneer men corrosie testen wil uitvoeren heeft men de keuze uit meerdere type tests. De keuze loopt van neutrale tot azijnzure, UV licht of koper versnelde testen, en continue of cyclische testen. Om de juiste test te selecteren is het belangrijk dat van tevoren vaststaat wat men wil simuleren. Industriële en nationale standaarden zijn veelal een goede bron aan informatie.


meer

Alle 11 resultaten