Materiaaldikte

Ultrasone wand- of materiaal diktemeters zijn instrumenten die niet-destructieve ultrasoon echo-puls principes gebruiken om de wanddikte te meten van meerdere soorten materialen zoals staal, aluminium, plastic, glas, keramiek e.d. In veel industrieën als staal- of constructiebouw, onderhoud van pijpleiding of scheepvaart, is het belangrijk de resterende dikte van het metaal, wegens corrosie, aan een onderzoek te onderwerpen. Werking ...

Ultrasone wand- of materiaal diktemeters zijn instrumenten die niet-destructieve ultrasoon echo-puls principes gebruiken om de wanddikte te meten van meerdere soorten materialen zoals staal, aluminium, plastic, glas, keramiek e.d. In veel industrieën als staal- of constructiebouw, onderhoud van pijpleiding of scheepvaart, is het belangrijk de resterende dikte van het metaal, wegens corrosie, aan een onderzoek te onderwerpen.
Werking
De sensor van het instrument bestaat uit een enkelvoudige contact transducer. Dit element zendt een ultrasone puls in het te meten materiaal. Deze puls dringt door het materiaal naar de andere zijde. Detecteert de puls een scheidsvlak b.v. lucht (rugzijde) of een ander materiaal, dan reflecteert de puls terug naar de sensor. De meter rekent de benodigde tijd die de puls nodig had om door het materiaal te dringen om en geeft de waarde weer.
Karakteristieke eigenschappen
De snelheid waarmee het geluid door staal dringt ligt typisch rond 5900 m/s. Daar verschillende materialen hun eigen karakteristieke eigenschappen hebben met betrekking tot de doordracht van geluid is een instelling per materiaalsoort nodig. Voor de meest voorkomende materiaal soorten zijn de z.g. preset waarden al reeds in de apparatuur opgeslagen. Vreemde materialen kunnen middels een variabele geluidssnelheid (bereik 500-9000 m/s) ingesteld worden.
Meten op gecoat staal
Conventionele ultrasone meters zullen, indien op een gecoat stalen voorwerp gemeten wordt, een verkeerde waarde presenteren omdat de doordracht snelheid van een verf meestal minder dan 2500 m/s bedraagt. Derhalve dient de coating plaatselijk verwijderd te worden.

Om in deze situaties de correcte informatie over de wanddikte te krijgen dient een z.g. echo-to-echo diktemeting genomen te worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bekende techniek van tijd intervallen tussen twee terugkerende echo’s op de rugzijde van het testmateriaal. In situaties waarbij coating op metaal aanwezig is zal met deze techniek uitsluitend de meervoudige echo’s uit het metaal en niet uit de coating gedetecteerd worden. De interval tussen elk paar echo’s (echo 1 tot echo 2, echo 2 tot echo 3, enz.) representeert de metaaldikte waarbij de coatingdikte uitgesloten wordt.


meer

Alle 5 resultaten