Oppervlakte kenmerken

Een schoon en goed voorbereid oppervlak is cruciaal voor succesvolle coating prestaties. Het voorbehandelingsproces van een industriële coatingjob vraagt vaak meer tijd en budget dan de verf applicatie zelf. Voorbereiding van het oppervlak Er zijn verschillende methoden en systemen om een oppervlak voor te bereiden op het aanbrengen van de coating. Afhankelijk van het project en de bijbehorende specificaties ...

Een schoon en goed voorbereid oppervlak is cruciaal voor succesvolle coating prestaties.

Het voorbehandelingsproces van een industriële coatingjob vraagt vaak meer tijd en budget dan de verf applicatie zelf.
Voorbereiding van het oppervlak
Er zijn verschillende methoden en systemen om een oppervlak voor te bereiden op het aanbrengen van de coating. Afhankelijk van het project en de bijbehorende specificaties kan men kiezen voor handmatig reinigen, zoals borstelen, slijpen of met naald hamers bewerken. Vaak wordt gritstralen toegepast, hetzij handmatig, hetzij in een geautomatiseerd proces. Als er geen anker patroon vereist of reeds aanwezig is, kan (ultra) hoge druk waterstralen, chemische reiniging of een eenvoudige spoelen de oplossing zijn.

Hoewel het verschil vrij duidelijk lijkt worden de parameters reinheid en profiel vaak verwisseld.
Netheid
Reinheid is het verstrekken van informatie over het niveau van verontreinigende stoffen die op het oppervlak achterblijven. Deze verontreiniging zou kunnen worden (hoogovens) stof, oplosbare zouten, zoals chloriden, oude verfresten, olie en vet, (flash) roest, walshuid, condensatie en vocht, aminen, enz..

Oppervlaktebesmetting kan worden veroorzaakt op verschillende manieren, zoals onvoldoende reiniging, residu dat overblijft na (zure) regenbuien, zeezout dat achterblijft op het oppervlak in maritieme omgevingen, oplosbare zouten door verontreinigd gerecycled straalmiddel etc..

Daarom is het belangrijk om op het juiste moment in het proces de oppervlakte reinheid te controleren. Het is noodzakelijk om het niveau van reinheid te controleren nadat het oppervlak behandeld is, maar houd in het achterhoofd dat tijdens de ‘open tijd’ (die varieert van enkele uren tot dagen) van het staal nieuwe verontreinigingen kunnen optreden wanneer het werk onvoldoende is afgeschermd.

Gouden regel: Controleer altijd de oppervlakte reinheid kort voor het aanbrengen verf!
Oppervlakte profiel
Oppervlakte profiel, ook wel oppervlakteruwheid of anker patroon genoemd is een andere parameter die een belangrijke rol in het oppervlakte behandelingsproces speelt. Naast een schoon oppervlak kan een bepaalde ruwheid een voorwaarde zijn om een goede hechting van de verf of coating op het oppervlak te garanderen.

Door het creëren van een ruw oppervlak met “pieken en dalen” wordt min of meer de totale oppervlakte vergroot en daarmee een groter gebied waaraan de verf zich kan hechten. Paint specificaties vereisen vaak een bepaalde ruwheid van het oppervlak of anker-profiel, om de prestaties van het coatingsysteem te garanderen. Een oppervlak profiel dat te laag is, kan hechting problemen veroorzaken. Echter een te ruw oppervlak profiel kan erin resulteren dat de grondverf niet de “pieken” van het anker patroon bedekt, wat kan leiden tot vroegtijdige corrosie of andere problemen met de tussen- of toplaag. Een ruw oppervlak leidt ook tot een toename van de verfverbruik.

Het creëren van een bepaald oppervlakte profiel is geen gemakkelijke taak. Het profiel wordt bepaald door de grootte, het type en hardheid van het toegepaste straalmiddel, de luchtdruk, en door de afstand en de hoek van het mondstuk naar de oppervlakte.


meer

Alle 23 resultaten